Foto: Preston Keres
Foto: Preston Keres

En studie av reaksjoner blant rednings- og opprydningsarbeidere som var involvert under og i etterkant av terroren 11. september viser stor forskjell mellom tradisjonelle redningsarbeidere og opprydningsarbeidere. Trefjerdedeler av politifolkene hadde få eller ingen PTSD-symptomer etter terrorangrepet, mens nesten halvparten av opprydningsarbeiderne hadde symptomer. Blant politifolk var det fire ulike utviklingsmønstre i forhold til PTSD:

  • 76% hadde få eller ingen symptomer
  • 12% ble gradvis verre
  • 8% hadde bedring
  • 4% fikk kronisk PTSD

Blant opprydningsarbeiderne var det fem ulike reaksjonsmønstre (PTSD):

  • 56% hadde få eller ingen symptomer
  • 19% ble noe verre etter hvert
  • 11% fikk kronisk PTSD
  • 9% hadde bedring
  • 6% hadde en bratt forverring

Konklusjonen er at redningsarbeiderne som hadde trening og opplevde at de var forberedt til å håndtere slike situasjoner (politi) hadde mye lavere grad av PTSD-symptomer enn opprydningsarbeiderne. Dette må tas med i betraktningen i forhold til opplæring og forberedelse av redningspersonell som skal rykke ut ved terrorangrep og katastrofesituasjoner.