tv

Medias vinkling påvirker befolkningens forståelse av terrortrusler. Fokus på trusler, lister over terrormål og hva som kan skje bidrar til uro og engstelse. Nøktern og saklig informasjon bidrar til at frykten ikke vokser seg sterk.

Bloddryppende TV-reportasjer bringer terrorhandlinger inn i stua, og skremmer mer enn de beroliger. Massemedienes rolle er sentral og som seere, lyttere og lesere blir vi alle indirekte eksponert for terrorhandlingene.

Lars Weisæth, terrorforsker

Terroristene er ofte avhengig av mediadekning for å oppnå mål, sende budskap og skape frykt. For journalister blir derfor terrorreportasjer en vanskelig balansegang. På den ene siden har journalisten en informasjonsplikt og et samfunnsansvar – på den andre siden kan de risikere å bli budbringere for terroristene.

Ofre for politisk vold får sine opplevelser delt i offentligheten, mens ofre for annen kriminell vold har krav på personvern. Hvorfor? Fordi terrorofrene døde i vårt sted. Vi som samfunn har da både plikt og rett til å leve oss inn i deres skjebne.

Medienes fokus på større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger gjør at vi overvurderer muligheten vår for selv å bli rammet. Vi undervurderer dermed dagliglivets ulykker og faresituasjoner som vi har langt større risiko for å oppleve.