Foto: klartale.no
Foto: klartale.no

Ved terrortrusler er det nødvendig at politiske ledere er tydelige på hvilke verdier som står på spill, og hvor viktig det er å beskytte disse. For å opprettholde samfunnsverdier som frihet og deltagelse, må innbyggerne oppmuntres og få hjelp til å trosse terrorfrykten.

Det er viktig å dempe frykten og holde samfunnshjulene i gang – terror er ikke det samme som krig. Vi har tradisjon for å ikke overreagere i vårt samfunn, det norske folk har høy terskel for panikk. 

Lars Weisæth, terrorforsker

Ledere må opptre samlet og behersket, og gi retning til innbyggerne. Fellesskapets verdier må understrekes, samtidig som befolkningen må oppfordres til å leve mest mulig normalt, og å være årvåkne. Etter terrorhendelser skal lederen uttrykke det alle føler og det er viktig å ikke la frykt og sinne råde. Lederne må også huske at terrorrammede og etterlatte:

  • har rett til å kjenne sinne og hat mot de skyldige
  • ikke kan forventes å leve opp til generelle mål eller handlingsmåter

Myndighetene må informere om og forklare hva de gjør for å sikre befolkningen. Innbyggerne må være mer årvåkne, slik at de kan bidra med informasjon om mistenkelige aktiviteter. Samspillet mellom nasjonens ledelse og befolkningen er sentral når sentrale verdier trues. Gode ledere og korrekt informasjon fra myndighetene kan motvirke ryktedannelse, frykt, redsel og mistro.