*** Local Caption *** Flere biler som befant seg i området ved regjeringskvartalet ble totalskadd i eksplosjonen 22.07.2011.

Moderne terror kalles ”krig i fredstid”, og har visket ut skillet mellom krig og fred. Er det mulig å forberede seg på terror, som individ og som samfunn? Det er ikke et mål at hver enkelt skal mobilisere mot terror på samme måte som om det var krig. Det viktig å tone ned dramatikken («play it down»), og holde hjulene i gang («business as usual»).

For å nøytralisere virkningene av terror må mange være villig til å trosse den. Terrorhandlinger som krever omfattende planlegging og er rettet mot spesifikke grupper eller individer blir nå oftere avslørt. Det er derfor blitt mer «gateterror», dette gjør at vanlige borgere må være årvåkne.

Lars Weisæth, terrorforsker

Risikoen for at et samfunn skal rammes av terror kan være høy selv om risikoen er lav for enkeltindivider. Det er derfor lett å tenke at myndighetene skal ta seg av beredskapen, og at den enkelte ikke trenger å bry seg. Kanskje har myndighetene i vestlige land involvert sine borgere for lite i arbeidet for å forhindre terror? Borgere som er til stede når terrorhandlinger er i ferd med å skje, har ved flere anledninger forhindret handlingen.