sommer sjø blomst

Tiltak som kan fremme mestring:

Lev som vanlig
Det å kunne bevege seg fritt er et av kjennetegnene ved et demokratisk samfunn. Ikke la frykten hindre dine daglige rutiner. Deltagelse i samfunnet gir deg positive relasjonelle opplevelser, samtidig som hjernen og alarmsenteret tilpasses en normalsituasjon – og slutter å signalisere fare. Eksponer deg gradvis for det du frykter.

Skaff deg kunnskap
Kunnskap om terror kan gi en opplevelse av kontroll, oversikt og mestring. Kjennskap til myndighetenes beredskapsrutiner og forebygging av terror kan være nyttig. God og riktig informasjon er viktig i stresshåndtering, mens feilaktig og ensidig informasjon kan øke stress og frykt.

Avledning
Noen ganger kan det være klokt å skjerme seg fra medias terrorinnslag. I møte med trusler du ikke kan kontrollere kan avledning være en effektiv mestringsstrategi. Negative følelser og tanker preget av frykt og usikkerhet kan kontrolleres ved å fokusere på ting som gir mestringsfølelse. Øvelsene fra SMART kan brukes for å avlede tanker, dempe spenning og gi stressmestring.

Bekymringstid
Vi har en tendens til å tro at våre tanker er sanne og viktige. Forskning har gjentatte ganger vist at dette ikke alltid er tilfelle. Bekymringstanker kan i perioder oppta mer tid enn positive tanker. Prøv å sette av 10-15 minutter på samme tidspunkt hver dag til grubling, feks etter middag. Dette kan være utfordrende i starten, men er en øvelse i hvordan du kan kontrollere dine tanker. Dette vil føre til færre stress- og katastrofetanker som bidrar til å redusere kroppens alarmberedskap.

Regulering
Regulering og reetablering av sunne hverdagsrutiner er viktig, både når det gjelder søvn og mat. Gode relasjoner og samvær med venner og familie er stressreduserende. Trening og avspenningsteknikker kan være nyttig for å roe ned.

Aksepter usikkerhet
Det er umulig å ha kontroll over og håndtere alle mulige trusler. Ved å akseptere at usikkerhet er en del av hverdagen vil du få et rikere liv. Skill mellom farer du kan kontrollere og farer som er utenfor din kontroll. Lytt til forholdsregler gitt av myndighetene og bruk sunn fornuft.

Fornuftig beredskap
Fornuftig beredskap er nødvendig for å kunne reagere hensiktsmessig i krisesituasjoner. Innhent kunnskap om trusselbildet og myndighetenes beredskap og rutiner. Vær oppmerksom på at terror kan skje der du er, men si til deg selv at sannsynligheten for at nettopp du rammes er svært lav. Skap indre trygghet med realistisk fremsnakk: «det kan skje her, men det skal gå bra med meg».

Snakk om din frykt
Hvis du er engstelig for terror kan du snakke med andre om frykten. Det vil kunne hjelpe deg til å bli mindre usikker på situasjonen og til å fortsette å gjøre aktiviteter som før.

Årvåkenhet
Årvåkenhet, evne til å leve normalt og å avlede bekymringstanker er gode strategier, som kan dempe vår følelse av manglende kontroll. Ved at befolkningen er årvåkne kan også mulige terroraksjoner avsløres. Samtidig kan en overdreven mistenksomhet ha negative følger – uskyldige kan mistenkes for å være terrorister.

Tillit til myndigheter og politi
Hvis du har tillit til at myndighetene har en god beredskap mot terror, vil du redusere stress og få mer overskudd til positive gjøremål.