Det finnes enkle kjøreregler som kan virke stressdempende og legge grunnlag for en håndterbar hverdag. Helsefremmende arbeid legger vekt på komponenter som kan bidra til mestring og mening i livet. I pandemitider blir livet og den hjelpen man vanligvis får utenfor være svært begrenset. Støtten og avlastningen kan bli mangelfull. I tillegg kommer de voksnes bekymring for sykdom, arbeid, permitteringer og så videre.

Barn og voksnes følelser

Følelsesmessige reaksjoner som uro, tristhet og irritasjon er normalt. Barn er sensitive for hvordan voksne har det. Derfor er det bedre at foreldre setter ord på følelsene sine heller enn å prøve å skjule dem. Barn reagerer på forskjellige måter. Noen kan virke uberørt, mens andre får ulike stressreaksjoner, som engstelse, uro, konsentrasjonsvansker, søvnvansker og somatiske plager (vondt i hodet og magen).

Normale stressreaksjoner går over av seg selv når situasjonen normaliserer seg og opplevelsen av trygghet gjenopprettes. Det kan være stor variasjon i hvordan ulike familiemedlemmer reagerer. Det er viktig å være raus, støttende og vise respekt for hverandre.

Helsefremmende faktorer som er viktige for å ha det bra, regulerer følelser og kan redusere stress: