Fokuset for hjelpere bør være hvordan de kan bidra til å redusere konflikter i en vanskelig situasjon for utsatte familier. Det handler om å forebygge vold på et tidlig tidspunkt.

Sterke følelser er vanlig under en pandemi

Mange kjenner i usikre tider på sterke følelser som frykt, sinne, tristhet og ikke minst hjelpeløshet. For en del vil disse følelsene føre til at frustrasjon og sinne lett tar overhånd.

Pandemisituasjonen er veldig krevende for alle. Det er mye engstelse og nye bekymringer om helse, økonomi og fremtiden. I tillegg er familier tett sammen med lite rom for sosial atspredelse bortsett fra på sosiale medier.

Rutiner i en uvanlig situasjon

Mange har hjemmekontor, er permittert eller i karantene. Barna er ikke på skolen og fritidssysler er avlyst. Strukturen i hverdagen er oppløst, samtidig som det foreligger krav om og forventninger til at vi på en eller annen måte skal opprettholde normal fungering.

Eksperter kommer med gode råd og tips om hva man kan gjøre for å ivareta seg selv best mulig under de rådende omstendighetene. Råd og tips kan være enkle å formidle, men vanskelige å følge, spesielt når man opplever at andre rundt en ikke samarbeider og ting ikke går ens vei. Det er lett å oppdra andre, vanskeligere å endre seg selv. Effektive tiltak bør ha fokus på ivaretakelse, mestring og konkret handling.

Råd om hvordan å hjelpe familier i konflikt

  • Bruk tid på å tenke på hvordan man ønsker å formulere seg. Ordvalg kan fort bli til hinder for god samhandling, hvis dette gjør at dem vi snakker med ikke kjenner seg igjen eller får behov for å forsvare/beskytte seg selv. En god løsning er å avklare ord og begreper tidlig i dialogen. Hva kan vi enes om? Det er også viktig at vi husker på å fokusere på handlingene fremfor person, da dette vil gi et større handlingsrom for endring og samarbeid.
  • Bruk tid på å bekrefte opplevelsen til dem du snakker med. En trenger ikke å være enig i deres tolkning av situasjonen, men vi kan være enig i at de opplever situasjonen som vanskelig. Husk at vold og aggresjon ofte kommer av hjelpeløshet og at mye atferd er rettet ut fra en person og ikke nødvendigvis mot en annen (selv om dette ofte blir konsekvensen).
  • Foreldre er lederne i flokken, og skal de kunne ta kloke beslutninger må de være i stand til å være fornuftige ledere. Derfor er det viktig å snakke med foresatte om mulighet for å finne noe egentid, og hvordan de kan hjelpe seg selv med regulering av egne følelser. Sterke følelser setter fornuften ut.
  • For å unngå negative spiraler med kjeft, kritikk og manglende samarbeid har man sett at det styrker relasjoner å begynne å fokusere på hva som fungerer. Se på muligheten for å legge bort noen krav og forventninger, og heller gjøre aktiviteter sammen. Hvordan kan man vise interesse for hverandres liv?
  • Ser man etter feil, vil man garantert finne dem. Miljøer med mye kritikk avler mer kritikk. Fokus på ros vil gi økt mestring og samarbeid, noe som igjen vil redusere sannsynligheten for utagering og konflikter.

Les også om helsefremmende tiltak i familier.