flyer-smart

SMART – StressMestringsAktiviteter for RobusthetsTrening.

RVTS Øst har lansert en stressmestringsapp som gir gode råd og øvelser for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenkning og mestre andre livsutfordringer. Appen ble opprinnelig utviklet av Phoenix National Centre for Excellence in Posttraumatic Mental Health, for det australske forsvaret.

SMART er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser som gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder, – og hvordan de kan mestre stress som bekymringstanker, irritabilitet og søvnvansker. SMART kan brukes for å håndtere krevende hendelser fra 14 års alder og oppover.

SMART er utviklet som en app og dette gir fleksibilitet og tilgjengelighet. Den kan brukes der du er og vil være lett å ta frem i stressende situasjoner. Det er enklere å anvende nye metoder når de kan brukes i reelle situasjoner, og der de oppstår.

SMART kan brukes for å forebygge psykisk uhelse og stress, ved å lære deg strategier for å håndtere utfordringer som oppstår. Den kan brukes alene som et selvhjelpsverktøy, som en del av hjelpetjenestens tiltak og i forberedelse og under oppdrag i krigs- og katastrofeområder.